onsdag 31 oktober 2012

Veckobrev Atelierista V 43


Uppgiften den här veckan var att diskutera konst och bildarbete. Hur kan konst inspirera arbetet i ateliern?

När jag fick den här uppgiften blev jag intresserad av att läsa något av det som skrivits i Reggio Emilia om just arbetet med konst i förskolan. En bok som verkligen intresserade mig var Vea Vecchis ”Art and Creativity in Reggio Emilia”.


I sin bok skriver Vea Vecchi t.ex. att konsten och det estetiska har en human aspekt. Hon menar att ett estetiskt sinne får näring av empati och en intensiv relation med föremål.


 Jag har alltid varit väldigt fascinerad av den demokratiska aspekten som genomsyrar allt arbete som sker i Reggio Emilia. Det har alltid varit det som tilltalar mig mest med att arbeta med inspiration från Reggio Emilia. Jag tror helt enkelt att världen hade varit en trevligare plats att leva i om alla hade varit inspirerade av de tankar som genomsyrar arbetet i Reggio Emilia. Inte minst deras syn på hur viktig estetiken och konsten är för att utveckla känslighet och empati.

När jag tänker på konst i förskolan är det oftast den berörande och drabbande aspekten av konsten som jag först kommer att tänka på.  Jag är helt övertygad om att konst berör oss och att barn kan uppleva att de drabbas av konst och berörs på ett starkt sätt.

Tyvärr kan jag se att det fortfarande är ganska vanligt att det skapande arbetet i förskolan stannar vid ett pysslande efter färdiga mallar. Tyvärr är det nog ofta vår egen osäkerhet som vuxna som bidrar till att vi stannar vid den typen av skapande. Det kan kännas skrämmande att låta barnen få utforska materialen i lugn och ro utan begränsningar om man inte själv är riktigt vän med materialet. 

På vår förskola gjorde vi nyligen om ateliern och presenterade materialet på ett bättre sätt för barnen. De har också tillåtits att vistas i ateliern hur mycket de velat. Effekterna av detta har varit fantastiska. Barnen skapar i timmar. De undersöker, provar sig fram och gör olika kompositioner. De samarbetar, hjälper och inspirerar varandra. Under dessa timmar har barnen inte haft en enda konflikt. Det har varit lugnt och koncentrerat arbete hela tiden.

Vea Vecchi menar också att vi kan få många förslag från konsten. Det handlar inte så mycket om att titta på produkterna utan snarare att fånga upp förslagen som konstnärerna med sina känsliga ögon ger oss med hjälp av sina konstverk. Vi kan t.ex. reflektera över tecken, målade eller skrivna och hur de berättar en historia. Eller videokonst, där tid och rörelse är en integrerad del av arbetet.

Jag är helt övertygad om att konsten och estetiken främjar den empatiska förmågan hos barnen. Just därför är det så viktigt att arbeta med konst och att främja den komplexa lärprocessen där barnen övar sig på att se och utveckla sitt estetiska sinne och sina ögons känslighet.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar