fredag 1 februari 2013

Veckobrev atelierista V2

Sokratiska samtal, det var intressant att lära sig om.

Den stora skillnaden mot hur vi arbetar annars i vårt arbetslag tycker jag är att våra samtal alltid har haft ett mål. Det kan t.ex. handla om att lyfta fram och diskutera vad olika begrepp utifrån likabehandlingsplanen eller värdegrunden står för.Vårt mål brukar oftast vara att nå någon slags samsyn. Vi arbetar t.ex. med lärsamtal för att enas. Det som jag tror är svårast är att nå fram till en dialog där vi alla har respekt för att begrepp kan betyda olika saker för olika personer. Men trots att det verkar svårt så tycker jag att det verkar mycket spännande.

Att börja samtalet med att ställa en fråga som är kopplad till vad du tänker eller vad du tycker känns så annorlunda. Jag gillar också att frågan som ställs kan besvaras endast genom att hänvisa till texten eller bilden som vi samtalar om för att sedan gå vidare och ställa frågor som får oss att tillämpa det som vi sett på våra egna liv. Frågor som inte går att hitta svar på i texten.

Jag kan ofta uppleva att det finns en rädsla för konflikter som ligger i vägen för att våra samtal ska kunna bli så öppna som de sokratiska samtalen. Vi är bra på att vara överens i Sverige och strävar efter att komma fram till en gemensam ståndpunkt upplever jag.

Jag tänker att det sokratiska samtalet tillämpas av oss som arbetar i Reggio Emilia inspirerade förskolor redan nu. Det känns som om det finns en stor skillnad där jämfört med att arbeta i skolan. Vi använder inte oss av de speciella regler som kännetecknar ett sokratiskt samtal men vi strävar alltid efter att ställa frågor som inte har färdiga svar. Vi arbetar ju tillsammans med barnen och lär med dom. Det är ju  inte så att vi ser oss själva som pedagoger som sitter inne med med alla svar utan vi försöker verkligen att vara genuint intresserade av barnens idéer och tankar.

Laurie Anderssons konstfilm väckte motstridiga känslor i mig. Samtidigt som jag fascinerades så var det något som provocerade mig. Jag tror att det var att jag inte riktigt förstod vad jag såg och med min vilja att kategorisera och förklara var det jobbigt att inte riktigt kunna definiera budskapet.