måndag 19 november 2012

Veckobrev atelierista V46

Den här veckan lyssnade vi på en föreläsning med Pernilla Mårtensson som har mycket stor erfarenhet av att arbeta med inspiration från Reggio Emilia. Vi fick också se en film från Reggio Emilia där man fick följa arbetet på en småbarnsavdelning under en hel dag.

I Reggio Emilia ser man på kunskap som något som skapas i process med andra. Barnen måste få pröva och tänka på olika sätt. Barnet ses som en medkonstruktör av kultur och kunskap. Det kollektiva lärandet ses som mycket viktigt.

Dessa tankar återkommer ständigt då jag läser om Reggio Emilia eller lyssnar på en föreläsning därifrån.

För mig känns det alltmer självklart att det är på detta sätt vi måste arbeta i förskolan. Vår läroplan ger oss också stöd i detta. Jag försöker att arbeta med det kollektiva lärandet varje dag tillsammans med barnen. Jag vill inte ge barnen färdiga lösningar utan försöker hela tiden uppmuntra dom att söka egna lösningar och ta hjälp av sina kamrater för att lyckas.

När jag såg på filmen från Reggio Emilia slogs jag av hur oerhört välorganiserade de är. Varje pedagog sitter i en aktivitetshörna och är fullständigt närvarande där och då.

Det är så mycket jag tycker är inspirerande och bra när jag går på föreläsningar och som jag vill ta med mig ut i verksamheten. Det är dock inte alltid enkelt att gå från ord till handling. Ta bara tanken om miljön som den tredje pedagogen. Det är egentligen en mycket komplicerad sak att bygga en pedagogisk miljö så att den stimulerar, inbjuder till utforskande och kollektivt lärande. Miljön som den tredje pedagogen innebär ju faktiskt att miljön och barnen ska arbeta tillsammans.

Därför funderar jag på hur vi ska hitta arbetssätt och metoder som gör det möjligt för oss att arbeta så som vi vill och faktiskt ska enligt läroplanen? Hur bygger vi t.ex. våra miljöer så att de främjar det kollektiva lärandet? Pernilla tog upp att det är viktigt att vi formulerar oss kring vad det är vi erbjuder i den pedagogiska miljön. Det tror jag är otroligt viktigt att diskutera i arbetslaget. 

På vår förskola har vi prövat olika sätt att utveckla den pedagogiska miljön. Just nu har vi delat upp rummen så att varje pedagog tar lite extra ansvar för ett rum. Den som har ansvaret för rummet ser till att det ser inbjudande ut och att materialet byts ut regelbundet.

I min jakt på att utveckla vår pedagogiska miljö har jag sökt mycket på nätet och hittat mycket inspiration.

Här är några länkar till sidor som jag tycker inspirerar och ger mig lust att fortsätta arbeta.

Bilder från förskolan Trollet

http://byggochkonstruktion.blogspot.se/

Tips från bloggen Pedagogiska kullerbyttan

Tips på bloggen pedagogiska kullerbyttanInga kommentarer:

Skicka en kommentar