söndag 9 februari 2014

Från konstverk till saga och tillbaka igenJag var på föreläsning och blev inspirerad att arbeta med utgångspunkt i ett konstverk och låta barnen skapa sagor för att därefter skapa nya konstverk.


Vi började med att titta i olika konstböcker tillsammans med barnen. Barnen uppmanades att välja ut ett konstverk som de tyckte extra mycket om.


När alla barnen hade valt ut ett konstverk gick vi tillsammans och kopierade det. Sedan satte vi oss ner tillsammans med barnen och så fick de berätta en saga som handlade om det som de såg på bilden. Det blev fantastiska, fantasifulla berättelsersom nedtecknades av oss pedagoger.


Nästa steg var att barnen fick färger och papper. De uppmanades nu att titta på konstverket och försöka hitta färgerna som använts. Blanda och pröva sig fram. Sedan uppmanades de att måla sin egen saga och försöka använda färgerna som de kunde se i konstverket.


Barnen blandade och provade sig fram. Vi pedagoger fanns hela tiden närvarande för att uppmuntra, utmana och läsa upp sagan när det behövdes.En pojke var inte allas intresserad av att vara med i övningen till en början. Men han valde ändå att stanna kvar i ateliern. Efter en stund började han exprimentera med färger och hamnade sedan i ett flow som varade i över en halvtimme. Han målade och målade och berättade hela tiden om sin målning.

Det rådde en total koncentration i ateliern när barnen arbetade med sina konstverk. Barnen målade tills de var trötta och nöjda.
Efter några dagar fortsatte vi med bilderna. De blev alltmer detaljrika.
Nästa steg kommer bli att arbeta med sagorna ytterligare en gång och uppmana barnen att brodera ut texten. Sedan ska de få måla ytterligare en tavla helt utifrån den nya sagan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar