måndag 17 november 2014

Miljön som den tredje pedagogen

Vi hade en tanke om att skapa en station som skulle kunna fungera som en liten bokstavsateljé. Sagt och gjort. Barnens namn skrivet med både stora och små bokstäver laminerades och dukades fram tillsammans med rosa glittersand för spårning och papper, pennor och sudd. Det tog fem minuter innan bordet var fullt med barn som tittade på sina kort, spårade och skrev bokstäver. Intresset var mycket stort. En pojke kämpade länge med att skriva sitt namn och kom sedan stolt för att visa att han klarat det alldeles själv.

På eftermiddagen arbetade barnen med lera. När de var färdiga skulle de skriva sina namn. Pojken sprang då till bokstavshörnan och tog med sig sin namnbild till ateljén. Med hjälp av den kunde han skriva sitt namn och det var han själv som kom på idén att hämta namnbilden. Detta var ett tydligt bevis för mig på hur små förändringar i miljön kan ha stor betydelse för barns lärande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar