söndag 16 december 2012

Veckobrev atelierista V50

Under den här terminen har vi arbetat med ett miniprojekt inom ramen för förskolans stora gemensamma projekt som är " Barns möte med Svarte Mosse". Under den här tiden hade jag möjlighet att delge mina kollegor de tankar och den inspiration som jag fått då jag gått kursen. Det har skett en positiv förändring i vårt arbetslag då alla pedagogerna börjat arbeta mer i ateliern och prövat på olika material och tekniker. Jag har också börjat bygga upp en vägg där det kommer att finnas exempel på olika tekniker som man kan använda sig av i ateliern.

Det som blev tydligt för mig var att det krävs en hel del egna kunskaper om material och uttryckssätt för att kunna arbeta med barnen. Jag tar med mig dessa tankar då vi går in i planeringen för nästa termins arbete i projekt.

Jag upplever att arbetet i svampprojektet varit ett av de mest meningsfulla och utvecklande projekten som jag arbetat med i förskolan. Mest på grund av att barnens intresse hela tiden har fått styra.

Vår process den här terminen har sett ut ungefär såhär:

Augusti, September

Observationsfas, barnen visade stort intresse för svampen i skogen. Vi beslutade oss för att följa det intresset. Vi planerade och barnen tittade på flera filmer om svamp.

Oktober

I filmerna om svamp fick barnen möta många olika svampar. En del av projektet handlade om matsvamp. Där var barnen mest intresserade av att leta reda på de olika svamparna som de hittade i skogen. De målade svampar. Till en början var svamparna stereotypt målade för att sedan bli alltmer detaljerade allteftersom de fick pröva på olika sätt att rita, måla och återskapa svamparna.

Vi gjorde om i ateliern och gjorde materialet mer tillgängligt för barnen. Barnen fick träna på att skapa tillsammans och använda sin kreativitet på olika sätt. De arbetade med att måla, trycka, lera, gips och att rita av detaljer med blyertspenna.

Ett annat spår som intresserade barnen var svampar som finns i köket. Tillsammans gick de till affären och handlade mögelost som de sedan smakade på. Barnen fick också pröva att måla hur något smakar. Detta var de otroligt intresserade av.


November

Nu var de flesta matsvamparna borta i skogen men det visade sig att det finns andra svampar att hitta i skogen. Mögelsvampar och trädsvampar t.ex.  Barnen visade ett fortsatt stort intresse för svamparna och vi gick ut i skogen med pennor och papper och ritade av de svampar och lavar som vi kunde hitta.

Barnens fantasi ledde till att häxan kom in i projektet. Mycket av barnens kreativitet visade sig då de ville ta kontakt med häxan. De skapade en mobiltelefon till henne som de sedan skickade i ett mycket vacker dekorerat paket. Allt skapat av barnen själva. Tio barn arbetade tillsammans med att göra ett vackert paket till häxan.

December

Här gick projektet in på jäst. Barnen var fascinerade av att se på en film då de mikroskopiska jästvamparna äter socker och "pruttar" ut koldioxid. De fick prova att göra experiment med deg.

Under hela projekttiden har barnens kreativitet flödat fritt. De har uppmuntrats att komma med egna hypoteser och att arbeta tillsammans när de skapar. Nu kan vi ofta höra barnen fråga en kompis om de ska skapa tillsammans.

På morgonmötena har barnen berättat för varandra vad de arbetat med dagen innan. Detta har blivit väldigt positivt för de barn som får berätta och delge vännerna. Nu föreslår barnen själva att de ska får berätta på mötet om något de arbetat med.

Jag tycker att det här är ett bra exempel på hur man kan arbeta med ett projekt i ateliern. Till nästa termin tror jag dock att vi ska försöka stanna upp och fördjupa oss mer med barnen under en längre tid. Vi kan också utveckla vår dokumentation av barnens kommentarer och tankar under tiden som de arbetar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar